Software.cell.sk - programy zadarmo [banner]

Účtovnícky a ekonomický software zadarmo, účtovnícke programy zdarma

Faktúry Plus

Verzia: 1.24

Faktúry Plus

Typ: ekonomický software, účtovníctvo, evidencia

Stránka: www.rksoft.sk

Licencia: Shareware

Cena: Zadarmo (s obmedzením)

Jazyk: Slovenský

OS: Windows

Veľkosť: 3,10 MB

Jednoduchý program na evidenciu ekonomickej agendy, program eviduje faktúry, dobropisy, dodacie a ponukové listy, objednávky, príjmové a výdavkové pokladničné doklady. Možnosť tlače faktúr a ostatných položiek.

Program je k stiahnutiu zdarma, verzia zadarmo má obmedzenie evidencie na maximálne 5 odberateľov.

Download - stiahni zadarmo program Fatkúry Plus

software.cell.sk