Software.cell.sk - programy zadarmo [banner]

Kancelárske balíky, programy do kancelárie

OpenOffice.org

Verzia: 2.3.1

OpenOffice.org - kancelársky balík

Typ: kancelársky balík, office softvér

Stránka: www.openoffice.org

Licencia: Freeware, GNU/GPL

Cena: Zadarmo

Jazyk: Slovenský

OS: Windows (dostupné aj pre Linux, Mac, Solaris)

Veľkosť: 106,75 MB

Balík OpenOffice.org ponúka plnohodnotný balík kancelárskych aplikácií. Tento kancelársky balík je úplne zadarmo a je silnou konkurenciou pre kancelársky balík Office od fimy Microsoft. Kancelársky balík OpenOffice.org obsahuje niekoľko aplikácií, ktoré sú použiteľným ekvivalentom k programom od Microsoft-u.

Aplikácia Writer je plnohodnotý textový editor, veľmi podobný programu Microsoft Word. Writer umožňuje písanie, editáciu, formátovanie, tlač textu, export do formátu .pdf a obsahuje mnoho ďalších štandardných aj nadštandarných funkcií.

Aplikácia Calc predstavuje alternatívu k programu Microsoft Excel. Calc umožňuje vytváranie a spracovanie tabuľkových dát, výpočty, tvorbu grafov, export do .pdf a podobne..

Aplikácia Base (alternatíva k MS Access) slúži na tvorbu databázových tabuliek, dotazov a formulárov na spracovanie a ukladanie dát

Balík OpenOffice.org ďalej obsahuje aplikácie Draw(kreslenie), Impress(tvorba prezentácií, alternatíva k MS PowerPoint) a Math(práca s matematickými vzorcami).

Download - Stiahnúť software OpenOffice.org zadarmo pre Windows

software.cell.sk